*Giá trị sản phẩm bao gồm tiền mặt và sản phẩm Samsung

Ban giám khảo

KTS Trần Lê Quốc Bình

Giám đốc QBI Corp

ThS.KTS Phạm Thanh Truyền

CEO Cát Mộc Group

TS Phạm Phú Cường

Trưởng khoa Kiến trúc - Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Huyền My

Giám đốc Truyền thông và tiếp thị ngành hàng điện tử nghe nhìn Samsung Việt Nam

Hành Trình Cuộc Thi

01/09/2212/11/22

Thời gian nhận bài dự thi

14/11/2220/11/22

Bình chọn online TOP 50

  • Công bố TOP 10 vào chung kết: 21/11
  • Vòng chung kết & công bố trao giải: 26/11

Cảm hứng thiết kế

Đơn vị hợp tác

Đơn vị truyền thông