Samsung TV The Serif – Đồng hành cùng các cuộc thi thiết kế nội thất không gian sống trong nhà với sự kết hợp của TV Serif hòa quyện vào không gian sống.

Design Contest